Vogelgriep,

Er zijn inmiddels ook vragen binnengekomen over de vogelgriep, met name over wat het betekend voor het loslaten van duiven vanuit het eigen hok. Mag dat nu wel of niet? Het antwoord is ja, dat mag maar wel onder voorwaarden. Duiven mogen worden los gelaten en trainen, maar moeten vervolgens direct na het trainen weer worden binnengehaald. Dit is ook van belang voor de jonge duiven. Die moeten zich kunnen oriënteren in de eerste levensfase maar na het verkennen/vliegen direct weer worden binnengehaald. Wat overigens wel van toepassing is voor onze duiven, is dat ze afgeschermd moeten zijn. Er mag geen mest van wilde vogels in het duivenhok kunnen komen. Ze mogen dus niet in een open ren zonder dat er een dak/afscherming is aangebracht. Laten wij hopen dat zich geen nieuwe gevallen van de vogelgriep zullen voordoen.

Beste Leden,

De laatste week van het jaar 2021 is al weer aangebroken. De laatste week van een decembermaand welke voor ons als bestuur werd overschaduwd door het overlijden van mede bestuurslid Cees Kramer. Met het overlijden van Cees verliezen wij een belangrijke pilaar binnen ons bestuur wie zich met hart en ziel heeft ingezet als penningmeester van onze Afdeling. Net als 2020 werd 2021 voor een groot gedeelte beïnvloed door de aanwezigheid van Corona. Gelukkig konden wij onze hobby zonder al te veel aanpassingen uitoefenen. Na een rustperiode van een aantal maanden is  voor een aantal leden het kweekseizoen 2022 al weer begonnen en hebben de meeste leden weer grootse plannen voor komend jaar.

Het bestuur heeft na het einde van het vliegseizoen niet stil gezeten. Seizoen 2022 moet tenslotte weer worden voorbereid. Zo is er reeds diverse keren overleg gevoerd met zowel het NPO bestuur als de overige afdelingen waarbij de volgende onderwerpen besproken zijn:

- Nationaal vliegprogramma 2022: deze is inmiddels op een paar details na voor 3 jaar aangenomen.

- Begroting 2022 waarbij vooral de bouw van de NPO cloud uitgebreid besproken is en hoe dit proces tot nu toe verlopen is. 

- Meerjarenbegroting 2022 tm 2026: hoe speelt het NPO in op de afname van het aantal leden en op welke wijze dient hierop te worden ingespeeld.

- Nieuwe sectorindeling: De huidige sectoren voldoen niet meer waardoor gekeken wordt naar een nieuwe indeling. Hierbij wordt tevens gekeken naar een mogelijke nieuwe indeling van Nederland in diverse vlieggebieden met als reden het dalend aantal leden.

- Eerlijk Spel: er zijn diverse ideeën om te komen tot eerlijk(er) spel.

Daarnaast heeft het bestuur voorbereidingen getroffen om te kunnen stemmen over diverse bestuurs- en verenigingsvoorstellen welke betrekking hebben op seizoen 2022. Deze zullen binnen enkele weken verstuurd worden waarbij wederom digitaal gestemd zal worden.

Ook heeft er op 29 oktober een voorzittersoverleg plaatsgevonden binnen onze afdeling waarvan iedereen het verslag op 19 november aan alle verenigingen gestuurd is.

Zoals tijdens het najaarsoverleg van 29 oktober 2021 met de voorzitters van alle verenigingen besproken is de bezetting van zowel het bestuur als commissies minimaal en heeft het afdelingsbestuur een dringend beroep gedaan op de verenigingsvoorzitters om te komen met kandidaten om zowel het bestuur als de commissies te versterken. 

Tot nu toe hebben wij geen enkele aanmelding mogen ontvangen. Dit is voor ons als bestuur erg teleurstellend. Tijdens het overleg is ook aangegeven wat de consequenties kunnen zijn wanneer zich geen mensen aanmelden. Dit zijn: (1) samenwerken met Zuid-Holland waarbij een fusie tot de mogelijkheden behoord of (2) alle werkzaamheden extern uitbesteden waarmee de nodige kosten gemoeid zullen zijn.

Een andere consequentie is dat het huidige bestuur niet alle zaken meer op kan pakken omdat er gewoonweg op dit moment niet voldoende mankracht is. We gaan er nog steeds vanuit dat de leden het niet zo ver laten komen en vragen jullie dan ook nogmaals om je aan te melden als bestuurslid. Het verzoek dit op korte termijn te doen zodat seizoen 2022 goed voorbereid kan worden. 

De voorbereiding van de bonnenverkoop ten bate van onze afdeling onder leiding van Frank Rodenburg is nagenoeg afgerond en binnenkort zal deze verkoop dan ook starten op www.gps-auctions.com.

Verder staat de huldiging van de kampioenen 2021 nog steeds gepland op 19 februari 2022.

Zoals ik reeds in juli 2021 in de nieuwsbrief aangegeven heb en vervolgens herhaald heb op het voorzittersoverleg van 29 oktober leg ik per 31 december 2021 mijn taak als voorzitter neer. Dit is dan ook mijn laatste nieuwsbrief als voorzitter.

Namens de overige bestuursleden Jannus Kat, Wim Wijfje en Ruud Vermaat wens ik jullie tenslotte een goed uiteinde en een sportief en succesvol 2022 toe in goede gezondheid.

Met vriendelijke groet,

Jelger Klinkenberg

Voorzitter 

Hallo allemaal, Sinds dinsdag 30 november is er een AED in de vereniging geplaatst, hij hangt voorin de zaal naast de brandblusser. Het apparaat is zeer gebruiks vriendelijk, nog net niet van een kind kan de was doen maar heel makkelijk. Er zijn twee gecertificeerde aanwezig geweest, die bereid zijn om om u uitleg te geven hoe het e.e.a. werkt. Tevens is er voor een ieder een gebruikers menu aanwezig, we zijn er blij mee, maar hopen van ganser harte dat wij hem nooit hoeven te gebruiken. O ja blijft van de kast af, want anders gaat het alarm af. Hieronder vindt u een filmpje voor de instructie video van de AED.Met vriendelijke groet,
Bestuur P.v. Den Helder 

Hallo allemaal, De vastevoetringen 2022 zijn afgeleverd bij de ringadministrateur Marcel van Geel. De ringen kunnen vanaf 1 januari bij hem afgehaald worden nadat het bedrag is overgemaakt op Reknr:NL74KNAB0255095090 of vraag Marcel om een tikkie te sturen. Voor het afhalen wel even v.t.v. bellen ! !  op 06-54935588, via de Whatsapp of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Willen jullie dit ook zoveel mogelijk doorgeven aan de leden die geen internet hebben. De ringenlijst 2022 is op de HOME pagina van de website geplaatst.

Met vriendelijke groeten,
Marcel van Geel.
Ik wens jullie alvast fijne feestdagen en een gezond 2022.

 

Beste sportvrienden,

Aanvullend op de mail die ik eerder vandaag heb gestuurd over de dode duiven bij Cees de Wildt kan ik melden dat het hier niet gaat om diefstal maar om een steenmarter. De duiven die eerder verdwenen bleken te zijn, zijn alsnog gevonden tussen het plafondje en het dak. Evengoed verdrietig genoeg.

Vriendelijke groet,

Peter Witte


Beste allemaal,

Vandaag ben ik gebeld door Cees en die had geen leuk bericht. Vanmorgen trof hij een groot deel van zijn duiven dood aan in zijn hok en een tiental duiven zijn verdwenen terwijl het hok was afgesloten. Cees heeft dus geen duiven meer. Er is samen met Gerhard aangifte gedaan bij de politie en de zaak wordt in onderzoek genomen. Inmiddels hebben allerlei liefhebbers duiven aangeboden, dus dat is de positieve kant van het verhaal. Cees moet dus weer aan de slag om terug te komen op het niveau van de afgelopen jaren, en we hopen dat dat voorspoedig gaat lukken. Normaal gesproken zou Cees komend seizoen weer met de jonge duiven kunnen meedoen. Behalve naar de leden van de Gouden Wieken stuur ik deze informatie ook naar de contactpersonen van de Kring en naar de secretaris van de afdeling, want het dievengilde is momenteel erg actief.

Vriendelijke groet,

Peter Witte