Nationaal Vliegprogramma Definitief                                          02-12-2021

Gang van zaken Na publicatie van het concept Nationaal vliegprogramma hebben de afdelingen diverse amendementen en voorstellen ingediend. Het NPO bestuur heeft die voorstellen en amendementen verwerkt in een nieuw concept en dat concept besproken met de afdelingen in een informele digitale bijeenkomst op 10 november. Daarna is er over gestemd in de NPO Ledenraad van 27 november 2021. Dit is nu de laatste stand van zaken.  Klik hier voor het hele artikel + vliegprg.

Bureau NPO.