Beste Leden, Verenigingen,

De NPO ledenraad heeft aangenomen dat er naast de jonge duiven ook oude duiven ingekorfd mogen worden op vluchten welke voor de jonge duiven geprogrammeerd zijn. Echter elke afdeling mag zelf bepalen of van deze mogelijkheid gebruik gemaakt wordt.  Binnen onze afdeling zijn deze vluchten niet opgenomen in het aangenomen vliegprogramma. N.a.v. diverse verzoeken binnen onze afdeling heeft het bestuur besloten dat op deze wens gedeeltelijk wordt ingegaan en dat er alleen in week 28 en week 29 op respectievelijk J28 Roosendaal en J29 Duffel ook oude duiven ingekorfd mogen worden. Daarna is er namelijk de mogelijkheid om op de door de afdeling georganiseerde africhtingen en natourvluchten in te korven. De mogelijkheid betreft dus slechts een trainingsvlucht.
 
Met vriendelijke groet,
 
Bestuur Afdeling Noord-Holland