Aanpassing vliegprogramma i.v.m. vogelgriep 05-07-2022.

Beste Leden, Verenigingen,

Zoals eerder gecommuniceerd zal als gevolg van de uitbraak van de vogelgriep het vliegprogramma aangepast worden. Op basis van informatie over eerdere uitbraken van vogelgriep in Nederland en na contact met het NPO is de verwachting dat het vervoersverbod op 6 augustus opgeheven zal worden met hierbij de opmerking dat er tussentijds geen nieuwe uitbraak moet plaatsvinden. Vanaf deze datum kunnen de getroffen leden dus weer starten met het vervoeren en dus opleren van de duiven. Om ervoor te zorgen dat vooral de jonge duiven van deze leden alsnog een goed opleerprogramma kunnen krijgen waarbij als gevolg van tijdsdruk geen onnodige risico's genomen hoeven worden hebben wij het vliegprogramma enigszins aangepast. Door deze aanpassing hebben de getroffen leden meer tijd om hun jonge duiven zelf af te richten voordat ze met de door de afdeling georganiseerde africhtingen en wedvluchten mee gaan. 

In bijlage vinden jullie de aanpassing van het vliegprogramma. In de aanpassing is rekening gehouden met het vergaderbesluit d.d. 04-03-2022 waarin aangenomen is dat het officiële vliegprogramma in het weekend van 10-09-2022 moet eindigen. 

Wij hopen jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Afdeling 6 Noord-Holland


Klik hier voor het aangepaste programma....