Beste Leden,
 
Zoals meerdere keren gecommuniceerd zijn er komende jaarvergadering van donderdag 9 maart 2023 een tweetal bestuursleden niet herkiesbaar t.w. voorzitter Jelger Klinkenberg en bestuurslid Ruud Vermaat. Het bestuur is op zoek naar enthousiaste mensen die samen met de overige bestuursleden de komende jaren het bestuur willen vormen. Zelf heeft het bestuur al een aantal leden benaderd maar helaas nog zonder resultaat. Hierbij een oproep aan alle leden om mee te denken over kandidaat bestuursleden voor invulling  van deze vacatures en uitbreiding van het bestuur zodat het bestuur uiteindelijk uit 7 bestuursleden zal bestaan. Met betrekking kandidaatstelling en stemmingen zijn een aantal spelregels van toepassing  welke geregeld zijn in de statuten en reglementen waarbij de afdeling zich conformeer aan de NPO statuten en reglementen t.w.:
 
Een lid kan zichzelf niet aanmelden als bestuur kandidaat en of voorzitter; dat kan alleen een vereniging of bestuur afdeling.
Ook als er 1 kandidaat is kan de vergadering en of voorzitter besluiten dat er schriftelijk wordt gestemd.
 
Voor de duidelijkheid zijn de laatste versies van de statuten en huishoudelijk reglement bijgevoegd als bijlagen. Mochten er leden zijn die onderdeel uit willen maken van het afdelingsbestuur, zich kandidaat willen stellen maar vanuit het bestuur nog extra informatie wensen dan kunnen zij contact opnemen met:
 
Jelger Klinkenberg telf: 06-12232218 e-mail voorzitterafdeling6@ gmail.com
Stefan Meilink telf: 06-13045963 e-mail secretarisafdeling6@ gmail.com
 
Alvast bedankt voor het meedenken!
 
Met vriendelijke groet,
 
Stefan Meilink
Secretaris