Beste NPO-leden, Zoals bekend heerster grote onvrede, angst en onzekerheid onder onze leden. Dit wordt veroorzaakt door het gedrag van onze voorzitter. Sinds hij gekozen is om ons te vertegenwoordigen, heeft hij zijn positie gebruikt om allerlei prestigieuze projecten in gang te zetten. Veel van deze projecten worden niet of nauwelijks gedragen door onze leden. Omdat er weinig transparantie naar de leden toe is, groeit de onrust.De manier waarop de voorzitter bezig is met macht vergaren is zeer ondemocratisch. Dankzijslimme constructies krijgt hij steeds meer macht. Kleine groepjes door de voorzitter zorgvuldig geselecteerde leden (platforms en secties) hebben op dit moment meer stemrecht dan alle overige ledentezamen!Op dit moment hangt ons weer een prestigieus geldverslindend project boven hethoofd, de Olympiade, waar vrijwelniemand op zit te wachten. De “geschatte” kosten kunnen oplopen tot 750.000 euro. Er wordt “gehoopt” dat door sponsoring deze kosten worden gedekt. Zo niet, dan zullen alle liefhebbers (waarvan het grootste deel niets van dit “BOBO” feestje zal merken) dit geld weer moeten ophoesten.


klik op deze link om het hele artikel te lezen...