Hallo allemaal, Een groep zeer verontruste leden heeft contact gezocht met het NPO bestuur en aangeboden te helpen om onze NPO organisatie voor alle leden te behouden. De brief van 6 afdelingen dd. 27 december 2019 onderschrijft slechts de noodzaak om iedereen te vragen de rust te bewaren en met elkaar de schouders onder een goed functionerende organisatie te zetten. We hebben op 2 januari een gesprek gehad met het NPO bestuur. Daarin heeft de voorzitter aangegeven dat hij bereid is om zijn functie als voorzitter beschikbaar te stellen.

Lees hier het hele artikel.....