Afbeelding

De Fondclub is er voor iedereen


Nu we voorzichtig weer gaan vliegen, hopen we natuurlijk dat we straks ook weer fond vluchten kunnen vliegen. De meeste leden van onze afdeling denken nog steeds dat de Fondclub alleen maar bestaat uit liefhebbers die houden van lang wachten en trage vluchten. Niets is minder waar! Ook voor alle dadfondliefhebbers en specialisten op de jonge duivenvluchten biedt onze vereniging tal van mogelijkheden om gratis geldprijzen te winnen, jaarlijkse feestavond met een gratis buffet voor twee personen, een spectaculaire verkoping van jonge duiven en aparte uitslag van alle vluchten die tellen voor de Fondclub. Wat valt er te winnen: Op de 2e dagfond, de 2e marathon , de 2e ZLU en de 2e jonge duivenvlucht 600 euro, zonder inzet. In totaal wordt 3000 euro beschikbaar gesteld, waarvan 1500 euro op de marathonvluchten! Uitreiking van de prijzen in contanten op onze feestmiddag/avond in november in hotel/restaurant "De Prins " te Westzaan, waar de winnaars en kampioenen in het zonnetje worden gezet. Aansluitend een gratis prachtig buffet en vooral veel gezelligheid. Op de website kunt u de meldingen van de aankomsten op de marathonvluchten volgen. Onze website wordt altijd bijgehouden en alle nieuwtjes kunt u volgen. Wat moet u doen om lid te worden van deze actieve vereniging waarvan iedereen die de duivensport een warm hart toedraagt, lid zou moeten zijn? Laten wij gezamenlijk in stand houden wat ons bindt. Maak vandaag nog 20 euro over naar de rekening van de Fondclub Noord-Holland op rekening NL 45 INGB 0002433231, met vermelding van uw lidnummer en u hoeft verder nergens meer op te letten. U doet automatisch mee voor de geldprijzen en komt u in de uitslag. Doe mee en geniet van dit prachtige onderlinge spel en maak kennis met andere liefhebbers tijdens onze gezellige feestavond. Voor nadere info zie onze site of u belt gewoon even met een van onze bestuursleden. Voor de bestaande leden geldt: Maak uw contributie over voor 15 juni en doe weer mee!  
Word  lid van de Fondclub en maak nu, doch uiterlijk 15 juni, € 20,- over op girorekening NL45 INGB 0002 4332 31 
 t.n.v.: Fondclub Noord-Holland, Heemskerk, onder vermelding van uw verenigings-/lidnummer. *)
* voor combinaties geldt dat alle leden van de combinatie € 20,- betalen. 

Als er onverhoopt in 2020 geen fondvluchten worden georganiseerd, hoeft u als u contributie heeft betaald, in 2021 geen of een klein bedrag te betalen.

Vriendelijke groeten,
Bestuur Fondclub NoordHolland