Betreft kampioenenhuldiging/ feestelijke bijeenkomst Kring 1

Beste sportvrienden en – vriendinnen,

Afgelopen najaar zagen wij ons als Attractiecommissie van Kring 1 vanwege de COVID ontwikkelingen genoodzaakt om de geplande kampioenenhuldiging uit te stellen. Teveel leden gaven om die reden aan niet naar de bijeenkomst te zullen gaan. De Attractiecommissie hoopte door 5 februari als nieuwe datum te prikken, dat het dan wel mogelijk zou zijn. Maar de laatste informatie uit Den Haag gaat over maximaal tot 8 uur, QR code controleren, afstand houden, maximaal aantal mensen, enz.  Daar blijkt geen animo voor te zijn en als Attractiecommissie begrijpen wij de bezwaren. Wij moeten daarbij ook op tijd duidelijkheid geven aan de leden over de gang van zaken. De bijeenkomst van 5 februari gaat dus niet door en we richten ons nu op een hopelijk wel te houden bijzondere bijeenkomst in dit najaar. 

Er ligt echter nog steeds een behoorlijke hoeveelheid kampioensdiploma’s te wachten op de winnaars, en in november waren vrijwel alle attractieprijzen reeds ingekocht. Voor de rollades komen vleesbonnen in de plaats. Wij willen alles gaan bezorgen bij de clubgebouwen van de  verschillende verenigingen, waar deze kunnen worden afgehaald, zodat alles terecht komt waar het thuishoort. We leveren vooraf ter herinnering nog een overzicht aan van de gewonnen prijzen en de winnaars.

Verder willen we zorgen dat ALLE liefhebbers (dus ook degenen die zelden in de prijzen vallen) tijdens het wedstrijdseizoen plezier kunnen hebben van de opbrengst van de succesvolle bonnenverkoop. Daarvoor willen we in het voorjaarsoverleg met de contactpersonen van de verenigingen een aantal voorstellen bespreken die zowel de wedstrijden als de kampioenenhuldiging in het najaar  betreffen. Binnenkort nemen we contact op met de verenigingen over het tijdstip waarop we de spullen bij hen kunnen afleveren en dan is het aan elke club apart om te kijken wanneer het meest geschikte moment is om alles op te halen. Net als veel liefhebbers vinden wij het uiteraard ook jammer dat het niet op een aardiger manier is gelukt.

De Attractiecommissie Kring 1