Beste sportvrienden en – vriendinnen,

Afgelopen dinsdagavond is de veiling van 14 bonnen van de Attractiecommissie afgerond. Dit gebeurde wegens uitstel van de feestbijeenkomst/kampioenenhuldiging van de Kring voor de eerste keer via internet. Alle verenigingen in de kring en de gebr. Fanger hebben gezorgd voor topbonnen. Helaas moest de bon van Cees de Wildt (stond al op 80 euro) worden ingetrokken omdat een marter  alle duiven van Cees heeft dood gebeten. Goed om te melden is dat veel liefhebbers direct en belangeloos te hulp zijn geschoten waardoor Cees volgend jaar een nieuwe start kan maken. De afgelopen dagen was er erg veel belangstelling voor de bonnen, uit heel Nederland en zelfs uit Duitsland. Uiteindelijk heeft de veiling een bedrag opgeleverd van 2530 euro, een geweldig resultaat. Alle dank dus aan de toppers die via het schenken van een bon hieraan hebben bijgedragen! Als Attractiecommissie gaan we ons best doen om dit via activiteiten en prijzen ten goede te laten komen aan het sportplezier van alle liefhebbers in Kring 1. Overigens, als daar nieuwe ideeën over zijn, dan horen we dat graag om te kijken of en zo ja wat we daarmee kunnen doen.

Namens de Attractiecommissie,

Vriendelijke groet,

Peter Witte