Beste leden, verenigingen, 

Naar aanleiding van de wijziging van de jonge duivenvlucht van afgelopen weekend hebben wij als bestuur besloten de volgende aanpassingen in het programma door te voeren, om zo een goede opbouw voor de jonge duiven te kunnen waarborgen:

– F34 Pont St Maxence wordt F34 Morlincourt

– F35 Nanteuil wordt F35 Pont St Maxence

Voor de goede orde: F36 blijft Fontenay.

Wij denken hiermee een passende oplossing te hebben gevonden voor het vervolg van het programma.

Namens het bestuur, met vriendelijke groet,

 

Stefan Meilink.

Wintervoer.

Ook onze duiven kunnen na de stressvolle vliegperiode en zware ruitijd nu even op adem komen. Als de laatste pen van de meeste duiven half uit zijn, kun je overgaan op een wintervoer of rustvoer. Op de beurs zie ik veel mensen naar dat soort mengelingen kijken met een afkeurende blik van: is dat nou alles? Dat ziet er toch niet uit? Veel gerst en paddy en mais, wat zonnepitten en dat was het dan. Ja dat zie je aan de bovenkant van het voer. Maar je ziet niet wat er nog meer in zit. Het is dus alsof je naar een ijsberg kijkt. Negentig procent is onzichtbaar en zit onder water. Het is juist dan je geen of heel weinig peulvruchten in een dergelijk voer ziet. Die moeten er ook niet in zitten, want deze bevatten veel belastend eiwit. Voor het bouwen van een nieuw verenpakket is veel eiwit nodig. Als dat gebeurd is, valt er niets meer te bouwen. Dus heb je ook veel minder eiwit nodig. De oplettende liefhebber ziet het direct. De duiven eten ineens veel minder voer en laten de erwten liggen. We moeten vaak nog leren om als het ware met de “ogen” van de duiven te kijken. Naar de behoefte van het moment.
Lees verder.....

Bekijk het wedvlucht programma 2021 op de HOME pagina.

Beste Leden,

Zoals vermeldt bij het communiceren van het concept vliegprogramma 2020 van 4 juni heeft het NPO een nationaal vliegprogramma 2020 opgesteld. Dit had gevolgen voor ons concept vliegprogramma en hebben wij een aantal wijzigingen door moeten voeren. Het nieuwe vliegprogramma 2020 welke aansluit bij Nationaal Vliegprogramma 2020 is als volgt:

Kijk hier voor het nieuwe vliegprogramma !

De vluchten voor het onderdeel marathon zijn afgestemd met afdeling 5 Zuid-Holland. Wanneer dit veranderd dan zullen wij jullie z.s.m. op de hoogte brengen. Het nationaal vliegprogramma voorziet niet in een kampioenschap voor het onderdeel vitesse. Wij zijn echter van mening dat wij de vitesse spelers wel een kampioenschap/ programma aan moeten bieden. Wij stellen dan ook voor om in week 29, 31 en 33 een vitessevlucht te organiseren waardoor een kampioenschap mogelijk is. Dit is tegelijk met de jonge duiven vluchten. Omdat dit substantieel anders is dan het aangenomen vliegprogramma zullen wij dit eerst voorleggen aan de verenigingen. De verenigingen krijgen deze week een mail met het verzoek aan te geven wat zij willen. Voor komende weekend 13 juni zullen wij een lossingsvergunning aanvragen voor Quievrain. Indien wij komend weekend niet in België mogen lossen dan zullen wij uitwijken naar Niergnies.

Met vriendelijk groet,

Bestuur Afdeling Noord-Holland

Vogelgriep,

Er zijn inmiddels ook vragen binnengekomen over de vogelgriep, met name over wat het betekend voor het loslaten van duiven vanuit het eigen hok. Mag dat nu wel of niet? Het antwoord is ja, dat mag maar wel onder voorwaarden. Duiven mogen worden los gelaten en trainen, maar moeten vervolgens direct na het trainen weer worden binnengehaald. Dit is ook van belang voor de jonge duiven. Die moeten zich kunnen oriënteren in de eerste levensfase maar na het verkennen/vliegen direct weer worden binnengehaald. Wat overigens wel van toepassing is voor onze duiven, is dat ze afgeschermd moeten zijn. Er mag geen mest van wilde vogels in het duivenhok kunnen komen. Ze mogen dus niet in een open ren zonder dat er een dak/afscherming is aangebracht. Laten wij hopen dat zich geen nieuwe gevallen van de vogelgriep zullen voordoen.