De nieuwe EU wetgeving omtrent het vervoer van dieren is uitgesteld tot 21 oktober. We kunnen weer even gerust zijn !!

Duivensportbond NPO
Stand van zaken nieuwe EU regelgeving (30-1-2021)
Er is bij liefhebbers en afdelingen behoefte aan informatie over de stand van zaken met betrekking tot de nieuwe EU regelgeving. De werkgroep en het NPO bestuur zullen regelmatig een update geven hoe het er actueel voorstaat. Van belang is daarbij de datering van dit document in de gaten te houden. Het dossier verandert nog voortdurend.
Stand van zaken per 30 januari 2021;
1. De nieuwe EU-regelgeving heeft betrekking op grensoverschrijdend vervoer van dieren binnen de EU. Dat betekent dat zolang je in Nederland blijft je er niet mee te maken hebt. Vluchten binnen de landsgrenzen kunnen derhalve doorgang vinden zonder de beperkingen die we hieronder bespreken.
2. Er zijn twee bepalingen in de nieuwe EU-regelgeving welke voor problemen zorgen te weten een quarantaine plicht en de eis van een gezondheidscertificaat. Ook is het goed om te weten dat de regelgeving nog niet definitief is. De ingangsdatum is 21 april 2021 en dan pas is zeker hoe de nieuwe regelgeving eruit gaat zien al dan niet inclusief de voorgestelde wijzigingen die nu nog onderwerp van gesprek zijn.
3. Quarantaine plicht;
In de informatie dusver, ook vanuit de EU, lijkt het erop dat de quarantaine plicht voor postduiven in wedvluchtverband van tafel gaat. Dit is goed nieuws want deze quarantaine plicht zou de-facto het einde hebben betekend van de duivensport. Er is wel de kanttekening dat we pas gerust kunnen zijn als het ook zo in de definitieve regelgeving is opgenomen.
4. Gezondheidscertificaten;
Dit onderdeel blijkt weerbarstig. Er zijn een aantal opties die actief verkend worden;
a. Een oplossing waarbij de gezondheidscertificaten van tafel zijn . Dit zou de beste oplossing zijn maar deze optie kan nog niet rekenen op veel EU steun.
b. De gezondheidscertificaten beperken tot een certificaat bij elke duiven container of konvooi. Dit klinkt als een stap in de goede richting maar is in de praktijk lastig bij vluchten met 1 nacht mand. Hoe krijg je namelijk een NVWA dierenarts midden in de nacht bij een konvooi om het certificaat af te geven? Of kan de NVWA dit op afstand verstrekken? Als we het moeten doen met deze optie kunnen we dan nog wel vluchten met 1 nacht mand organiseren? Kortom een mogelijke oplossing met veel haken en ogen!
c. Gebruik maken van de optie die EU-lidstaten hebben om een onderlinge afspraak te maken dat een gezondheidscertificaat voor een duiven konvooi niet nodig is. Bij andere dieren zoals bijv. paarden zijn er nu al onder de huidige wetgeving dergelijke overeenkomsten. Of dit in de praktijk gaat werken is nog maar de vraag. Ook kan het alleen gelden voor het grensgebied en de vraag is dan hoever is dat? Allereerst moeten lidstaten bereid zijn hieraan mee te werken. Ook kan er ongelijkheid optreden. Stel dat België en Duitsland wel bereid zijn een dergelijke afspraak te maken met Nederland maar Frankrijk niet of omgekeerd. De uitkomst kan grote gevolgen hebben voor de duivensport en mogelijk zelfs per spelsoort.
d. Een combinatie van optie b. en c. Wellicht dat dit meer soelaas biedt bij vluchten met 1 nacht mand.
5. Om dit alles in goede banen te leiden werken we nauw samen met de FCI en vertegenwoordigers van de Belgische en Duitse bond. We hebben daarbij goede steun van het ministerie van LNV en van de medewerkers van Europarlementariër mevr. Schreijer-Pierik (CDA/EPP group).
Uit bovenstaand relaas is duidelijk dat we voortgang hebben geboekt maar ook dat we er nog niet zijn. Met name de gezondheidscertificaten zijn op dit moment nog een probleem.
Namens de EU regelgeving commissie en NPO bestuur.

Beste leden,

Bij het inkorven van afgelopen week heb ik rondgevraagd naar hoe onze leden erin staan om 3 extra Vitesse vluchten te organiseren tijdens de jonge duivenvluchten. Er bleek onder onze leden een meerderheid te zijn die hier geen voorstander van waren om diverse redenen. Nu is het voorstel door de afdeling alsnog aangenomen omdat de meerderheid van de overige verenigingen in Noord-Holland er anders over denken.

Voor: 18 stemmen
Tegen: 8 stemmen
Blanco: 2 stemmen

Met een ruime meerderheid is dus aangenomen dat er 3 extra Vitesse vluchten worden georganiseerd in week 29, 31 en 33 zodat er 5 Vitesse vluchten zijn er en er een Vitesse kampioenschap georganiseerd kan worden over de vluchten V24, V27, V29, V31 en V33. De 3 extra vluchten worden gelijk georganiseerd met de jonge duiven vluchten in die betreffende week.

met vriendelijke groet,
Martijn Regtop

secretaris p.v. Den Helder

Laatste gelegenheid !
Beste liefhebbers in Noord-Holland.

Het seizoen staat weer voor de deur.
Kortom, als u het nog niet gedaan heeft is dit de laatste gelegenheid om de contributie te betalen aan Fondclub Noord Holland om lid te worden of te blijven.
Wat biedt de Fondclub u;
Om te beginnen een mooi programma voor ieder wat wils, met 6 dagfond, 6 overnacht, 6 Zlu en 3 jonge duiven vluchten, met daaraan verbonden mooie kampioenschappen en geld prijzen zonder inleg. Uitreiking van de prijzen in contanten op onze feestmiddag/avond in november in hotel/restaurant "De Prins " te Westzaan, waar de winnaars en kampioenen in het zonnetje worden gezet. Aansluitend een gratis prachtig buffet en vooral veel gezelligheid. Op de website kunt u de meldingen van de aankomsten op de marathonvluchten volgen. Onze website wordt altijd bijgehouden en alle nieuwtjes kunt u volgen. Zie het programma en de oefenvluchten. Wat moet u doen om lid te worden van deze actieve vereniging waarvan iedereen die de duivensport een warm hart toedraagt, lid zou moeten zijn? Laten wij gezamenlijk in stand houden wat ons bindt. Maak vandaag nog 20 euro over naar de rekening van de Fondclub Noord-Holland op rekening NL 45 INGB 0002433231, met vermelding van uw lidnummer en u hoeft verder nergens meer op te letten. U doet automatisch mee voor de geldprijzen en komt u in de uitslag. Doe mee en geniet van dit prachtige onderlinge spel en maak kennis met andere liefhebbers tijdens onze gezellige feest middag. Voor nadere info zie onze site of u belt gewoon even met een van onze bestuursleden. Voor de bestaande leden geldt: Maak uw contributie over voor 1 mei en doe weer mee!  

Word  lid van de Fondclub en maak nu, doch uiterlijk 1 mei, € 20,- over op girorekening

 NL45 INGB 0002 4332 31
 t.n.v.: Fondclub Noord-Holland, Heemskerk , onder vermelding van uw verenigings-/lidnummer. *)


(* voor combinaties geldt dat alle leden van de combinatie € 20,- betalen.)
 

het Filmje van het interview dat Falco Ebben heeft met Rene Dalmolen van de covid-19 groep NPO.

Wordt lid van de Fondclub Noord-Holland !
De Fondclub houdt zich o.a met de volgende activiteiten ten behoeve van de leden bezig: Er worden in totaal 22 (fond) vluchten vervlogen met gratis geld prijs van €100,- voor de eerst getekende !
Instandhouding van deze website met gedurende het vliegseizoen actuele uitslagen en portretten van elke vluchtwinnaar; Publicatie van de vluchtresultaten in de duivenbladen; De organisatie van een sfeervolle feestavond/kampioenenhuldiging; De kosten voor het lidmaatschap van de Fondclub en de deelname aan de wedvluchten zijn zeer laag, de contributie bedraagt slechts 20,00 euro per jaar, uitslag is niet verplicht Betaal tijdig uw contributie voor 2024, voor 1 mei 20 euro per lid, combinaties betalen per lid Vermeld uw lidnummer erbij !
Graag op bankrekening: NL45INGB0002433231 t.n.v. Fondclub Noord-Holland, Heemskerk