Richtlijnen betreffende covid 19 na 25 september.


De wettelijke richtlijnen na 25 september 2021 zijn voor ons verenigingslokaal als volgt. Een ieder die ons lokaal betreedt moet kunnen aantonen dat zij volledig tegen corona gevaccineerd is ofwel corona heeft gehad. Dit kan middels de corona app dan wel schriftelijk. Tevens dient men een identificatiebewijs kunnen tonen . Bovengenoemde werkwijze is door de overheid
voorgeschreven en zal door de vereniging zelf gecontroleerd moeten worden. De gemeente zal controleren of hier goed invulling aan wordt gegeven en waar nodig verbaliseren indien hier geen of onvoldoende invulling aan wordt gegeven. Deze maatregelen gelden voor alle verenigingsactiviteiten, zoals de Bingo maar ook de verenigingsavonden. Er zal bij elke activiteit iemand worden aangewezen die dit moet gaan controleren, het is een wettelijke maatregel die ons wordt opgedragen en dus zullen moeten naleven. Wanneer u niet in het bezit bent van bovenstaande bewijzen kom dan niet naar ons verenigingsgebouw, want bij controle is de bekeuring niet mis. En zoals u wellicht weet is dit in het hele land verplicht en dus ontkomen
wij er ook niet aan. Houdt u dus hieraan en ga vooral geen incidenten veroorzaken door toch te komen als u niet bezit bent van bovenstaande bewijzen. Verder is er na 25 september de 1,5 meter regel afgeschaft dus kunnen er weer een heel aantal meer mensen in de zaal.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Namens het bestuur van P.V. Den Helder.
Marijn van Geel
Voorzitter.

Hallo Allemaal, De ringenlijst 2024 is te bekijken op de home Home icon pagina of klik hier..... (Update 09-01-2023   12:07 uur.)
Er zijn nog aantal reserveringen beschikbaar! Neem daarvoor contact op met de ringadministratie Marcel van Geel. (zie de lijst voor het telefoonnr.)

                                                                                                                                                                                      SEIZOEN 2019

Het seizoen 2019 zit er weer op, een seizoen waarop ik en meerdere andere heb horen zeggen dat heb ik in mijn hele duivenleven nog nooit mee gemaakt wat er dit seizoen allemaal gebeurde. Zoveel duiven die zijn achter gebleven, bij sommige de hokken bijna leeg. Dit kwam door verschillende oorzaken, massale lossingen op te kleine losplaatsen bij voorbeeld, maar ook de weersomstandigheden zijn hier debet aan geweest, dan weer hitte en dagen achter elkaar, uitstellen van de concoursen enz., tot zelfs concoursen op vrijdag, op zich een hele goede beslissing, wat eerder niet kon, kon nu ineens zomaar, twee chauffeurs op wagens en in een keer door naar de losplaats. Maar er zijn natuurlijk ook de kampioenen naar voren gekomen, maar de verliezen van onze duiven blijven bij een ieder in gedachten. Zo zijn er niet alleen op de dagfond leden van zusterverenigingen bij ons wezen inkorven, maar nu ook al op de midfond en zelfs op natour kwamen ze naar ons toe, dit omdat er bijna nergens de vereisten 5 man kan opbrengen om te kunnen inkorven. Wat ook een klein wonder was dit jaar, was wel dat er op een gegeven moment de wagen van afdeling 5 voor de deur stond, dit terwijl het bestuur van het afdelingsbestuur niets van hun wilde weten in de voorjaarsvergadering, zelfs dreigde met opstappen. Dit gebeurde evengoed half in het seizoen, na bedreigingen van leden en verwensingen, veel mensen waren het zat, maar ik vind nog steeds dat dit ongehoord is dat men mensen die hun best doen voor onze sport, bedreigd en verwenst werden, men doet deze werkzaamheden omdat ze ambitie hebben dit te moeten doen, en dat dit niet altijd goed uit pakt geeft niemand het recht op de man te reageren, hier zijn vergaderingen voor als iets niet goed gaat. Ook op de marathonvluchten ging de organisatie op twee vluchten niet zoals het moest gaan, opgeven om de 7 man te halen, anders moesten we naar een andere NIC om de duiven in te korven, maar tweemaal waren er 7 opgegeven en er kwamen er maar 6, dit kwam eerst op waarschuwing te staan, maar later dreigde men zelfs met ontneming van ons NIC. En hoe verder men in het seizoen vorderde kwamen er irritaties wat normaal is als men elkaar zoveel ziet en spreekt, en we hebben godsdank niet allemaal de dezelfde mening, want dan zou de wereld er saai en inspiratieloos zijn. Maar de volgende stap hebben we ook met z’n allen alweer gezet om te gaan praten, om met zustervereniging Nieuwediep om te komen tot een fusie. De noodzaak hiervan diende zich ook al jaren aan, men wilde dit niet accepteren door verschillende emoties en daar door schoof men dit naar voren, maar nu komt toch de tijd dat we met z’n allen er nog van kunnen profiteren. We gaan er ons best voor doen om dit tot een goed einde te brengen, je ziet namelijk al jaren aan komen, landelijk maar ook regionaal, de leden aantallen lopen alleen maar terug dit is mede door de vergrijzing in onze sport. Ik vindt na dit turbulente seizoen toch dat de kampioenen verdienen om gehuldigd te worden, wij gaan natuurlijk ons best weer doen om de kampioens middag/avond er één te maken zoals we dat gewend zijn, hoop dat men met heel veel mensen dit komt vieren. Verder hoop ik jullie op de hoogte te kunnen houden van de stappen die we gaan zetten met de fusie. Ook hebben we ook de feestmiddag/avond van het rayon bij ons in de vereniging, waarop een ieder ook welkom is. We gaan weer weken krijgen dat we elkaar niet zien, waren natuurlijk gewend dat we elkaar meerdere keren per week zagen, maar we hebben daarvoor de verenigingsavonden voor terug, zeg maar ontwenning van wat we gewend waren, ik hoop jullie daar meerdere keren te treffen om over onze mooie sport te babbelen, sterke verhalen enz. het hoort er allemaal bij om het stille seizoen door te komen. Ook zullen we elkaar op andere kampioenen dagen wel eens treffen , want daar zijn er ook nog genoeg van, dus al met al heel stil is het nu ook weer niet. Een ieder is alweer bezig om plannen van het seizoen 2020 , de één om z’n eigen te verbeteren en een ander om ook bij de kampioenen te gaan behoren, allemaal veel succes ermee, en hopen dat we met zijn alle nog heel veel plezier mogen beleven aan onze geweldige sport. En o ja... als er toch nog wat speelt met wat dan ook , kom naar een van uw bestuursleden, die kunnen wellicht het probleem oplossen. Geniet van je sport, maak er ook in het stille seizoen nog wat van, dan is het zo weer voorjaar waarop de duiven het weer tegen elkaar gaan opnemen.

Marijn.van.Geel

Hallo allemaal, Klik hier om de ringenserie's 2023 te bekijken. Bij wijzigingen wordt de lijst weer bijgewerkt ( zie aanpassing datum rechtsboven in de lijst).

We zijn weer volop bezig met het seizoen, 2022,  De voorbereidingen gaan nog door maar aan bijna alles is gedacht om weer te kunnen starten met het vliegen met onze vrienden de duiven. Eindelijk weer een jaar zonder de corona beperkingen, we kunnen weer in de zaal en bij elkaar vertoeven, wat we de afgelopen twee jaar nauwelijks hebben gekund. Ook zijn we gestegen naar 70 leden, doordat de leden van P.V.Nieuwediep lid zijn geworden van onze vereniging, daardoor zijn we nu de grootste vereniging van de afdeling. Ook binnen onze vereniging zijn er veranderingen gaande, we zijn doordat de bingo ook de laatste twee jaar niet of nauwelijks heeft gedraaid een aardig kapitaaltje achteruit geboerd, wat leidt tot enige bijstellingen betreffende het financiële beleid, iedereen zal dit merken en we kunnen nu eenmaal niet doorgaan met het beleid van voor de corona, dit heeft zijn weerga op alles, de 0.09 cent opslag per duif, geen repress meer en nog diversen andere dingen. Wat we wel blijven doen is het inkorven met de corona restrictie, dus bij aankomst de duiven in het rek zetten en dan naar de zaal waaruit u wordt opgeroepen voor inkorving. We gaan de eerste weken ook met drie tafels inkorven in een totaal andere opstelling als voorheen, dit is bijzonder goed bevallen, weinig tot geen lawaai van pratende liefhebbers in het inkorflokaal, dus rust daar. De attractie commissie komt ook goed voor de dag, zij hopen dat ook de leden hier weer volop mee gaan doen. De reken commissie heeft ook een uitbreiding ondergaan, en heeft al genoeg werk erop zitten, ze staan klaar om het nieuwe seizoen te gaan starten. Er zijn diversen nieuwe dingen bij gekomen, o.a de nieuwe software, weer vlak voor aanvang van het seizoen, het nieuwe ophaalschema , nieuwe manden, alleen nog niet bij onze vereniging, door een aan tekort manden. Deze nieuwe manden zijn groter en dus ruimer voor onze duiven, de manden zullen in de loop van dit jaar en volgend jaar worden omgeruild, zodat we allemaal dezelfde manden hebben in de afdelingen. Het vervoer zal ook dit jaar weer duurder worden dan de afgelopen tijd, door de enorme prijsstijgingen aan de pomp, ook in België en Frankrijk, prijzen zullen duurder worden dus wellicht ook minder duiven. Al met al allemaal geen rozengeur en maneschijn maar hopelijk komt er tijdens het seizoen een kentering in de brandstof wanneer de oorlog in de Oekraïne afgelopen is.  De bingo is reeds weer een paar weken opnieuw opgestart en heel langzaam gaat de belangstelling weer vooruit, zodat er weer wat geld wordt over gehouden, hoe meer mensen te bingoën gaan des te meer geld er over blijft. Veel lof voor de mensen die elke zondag de bingo draaien, elke zondagavond maar weer, wordt, al hoewel we het niet van de daken schreeuwen, zeer gewaardeerd.  Daarom als er aan jullie wordt gevraagd of je eens in zoveel tijd eens kan helpen om de zaal zondagmorgen in orde te maken, zeg dan ook je medewerking toe, het hoeft niet elke zondag maar eens in zoveel tijd. Wij zijn ook gestart met het verduurzamen van het gebouw, maatregelen zijn al zichtbaar , luiken in de plafonds dicht ,koelcel uit, enz... Er is begin gemaakt om te inventarisering wat de kosten hiervan zijn, dit alles wordt gedaan door de commissie. Het programma begint met opleervlucht Zevenhuizen, bij onze vereniging de opening van het seizoen, hopelijk verloopt de opleer vlucht goed zodat we met z’n allen kunnen gaan genieten van onze mooie sport. Ik wil jullie allemaal een heel mooi en sportief seizoen toe wensen, hopelijk met zeer vele kop duiven , en vooral heel veel plezier en sportiviteit.

Voorzitter,
Marijn van Geel.