Hallo allemaal, Klik hier voor de indeling van de diverse commissies voor het seizoen 2024.

 

Nieuwsbrief April 2022

 

Seizoen 2022 staat op het punt van beginnen.

Beste liefhebbers in Noord-Holland.

Het seizoen staat weer voor de deur.
En als we eenmaal gestart beginnen ook al snel de dagfondvluchten en korte tijd later de overnacht en ZLU vluchten.
Kortom, het is tijd om uw contributie voor de Fondclub Nood Holland te betalen om lid te worden of te blijven.

Wat biedt de Fondclub u:
Om te beginnen een mooi programma voor ieder wat wils, met 6 dagfond, 5 overnacht, 6 Zlu en 3 jonge duiven vluchten, met daaraan verbonden mooie kampioenschappen.

Dit jaar gaan we een totaalbedrag van 5000,- vervliegen aan GRATIS geldprijzen!!

Op IEDERE vlucht in alle categorieën  maakt u eerstgetekende kans op zo een prijs.
Het enigste wat u moet is lid worden!


Uitreiking van de prijzen in contanten op onze feestmiddag/avond in november in hotel/restaurant "De Prins " te Westzaan, waar de winnaars en kampioenen in het zonnetje worden gezet. Aansluitend een gratis prachtig buffet en vooral veel gezelligheid.

Op de website kunt u de meldingen van de aankomsten op de marathonvluchten volgen. Onze website wordt altijd bijgehouden en alle nieuwtjes kunt u volgen. Zie het programma en de oefenvluchten.

Wat moet u doen om lid te worden van deze actieve vereniging waarvan iedereen die de duivensport een warm hart toedraagt, lid zou moeten zijn? Laten wij gezamenlijk in stand houden wat ons bindt.

Als u nog niet heeft betaald maak dan vandaag nog 20 euro over naar de rekening van de Fondclub Noord-Holland  rekening NL 45 INGB 0002433231, met vermelding van uw lidnummer en u hoeft verder nergens meer op te letten. U doet automatisch mee voor de geldprijzen en komt u in de uitslag.

Doe mee en geniet van dit prachtige onderlinge spel en maak kennis met andere liefhebbers tijdens onze gezellige feestavond. Voor nadere info zie onze site of u belt gewoon even met een van onze bestuursleden.
Voor de bestaande leden geldt: Maak uw contributie over voor 15 mei en doe weer mee!  

Word  lid van de Fondclub en maak nu, doch uiterlijk 1 mei, € 20,- over op girorekening NL45 INGB 0002 4332 31
 t.n.v.: Fondclub Noord-Holland, Heemskerk , onder vermelding van uw verenigings-/lidnummer. *)

* voor combinaties geldt dat alle leden van de combinatie € 20,- betalen.

Oefenvluchten

Voorlopig programma 2022

Wo 13-04 Meer (Belgie)
Wo 20-04 Asse Zellik
Wo 27-04 Quievrain
Wo 04-05 Quievrain
Wo 11-05 Roye
Wo 18-05 Roye
Wo 25-05 Roye

2de toer :

Wo 04-08 Meer (Belgie)
Wo 11-08 Asse Zellik
Wo 18-08 Asse Zellik
Wo 25-08 Quievrain
Wo 01-09 Roye
Wo 08-09 Roye

Inkorven op dinsdagavond.

Let op: Houd U aan de regels die gesteld worden door de faciliterende vereniging.

Zaanstreek-Noord Wormerveer:
Tussen 19.30 en 20.30 uur.(NIET EERDER KOMEN).

U moet wachten op het grote parkeerterrein tot u een seintje krijgt dat u verder mag komen.

Ent verklaring verplicht.

Beste Leden,

Ons bereiken nog steeds vragen over vrachtduiven en invliegduiven. Hierbij de uitleg/ verschil zoals door NPO gecommuniceerd en aangenomen op ledenraad:

Toelichting bij vrachtduiven en invliegduiven.

Inleiding
Onderstaande toelichting is gebaseerd op besluiten van de Ledenraad van 9 maart 2019. Deze besluiten van de Ledenraad gelden voor alle afdelingen.

Vrachtduiven verboden
Vrachtduiven, d.w.z. duiven die worden ingekorfd op wedvluchten zonder over de inkorfantenne te gaan en dus niet geregistreerd worden zijn ten allen tijde verboden. In de NPO Ledenraad van 9 maart 2019 is dit nogmaals met overweldigende meerderheid bevestigd.

Invliegduiven toegestaan
In de NPO Ledenraad van 9 maart 2019 is een voorstel aangenomen om invliegduiven toe te staan. Alle of een gedeelte van de ingekorfde duiven mogen als invliegduif meegeven worden. Bij invliegduiven geld dat ze altijd over de inkorfantenne moeten en dus geregistreerd worden. Als alle ingekorfde duiven meegaan als invliegduif dan mag na het inkorven de klok meteen worden vrijgegeven. Als een gedeelte van de ingekorfde duiven als invliegduif meegaan dan gelden de volgende regels.
1. Op niveau 1 (vereniging) moeten alle duiven in concours staan.
2. Vanaf niveau 2 mag een gedeelte van de duiven als invliegduif buiten het concours op die niveaus worden gehouden
De destijds door het NPO bestuur gegeven toelichting in Op de Hoogte van 12 april 2019 was correct.
Hoe werkt dat nu in de praktijk.
Voorbeeld 1; Een Marathon speler wil al zijn duiven op een midfond vlucht meegeven als training. Dat is toegestaan. Alle duiven worden regulier ingekorfd, gaan dus over de inkorf antenne, en de liefhebber geeft aan in zijn klok dat hij enkel invliegduiven heeft. De duiven komen dan nergens op de uitslag en de klok van de liefhebber mag na het inkorven weer worden vrij gegeven.
Voorbeeld 2; Een liefhebber korft op een dagfond vlucht 30 duiven in waarvan 10 marathon duiven die enkel meegaan als training. Dat is toegestaan. Alle duiven worden regulier ingekorfd, gaan dus over de inkorf antenne, en de liefhebber geeft aan dat hij op niveau 2 en hoger deelneemt met de eerste 20 getekende duiven. Alleen de eerste 20 getekende duiven komen dan op de uitslagen van niveau 2 en hoger.

Gevolgen nieuwe verordening 2020/688 voor het transport van duiven

Door Stephan Göbel (dierenarts) en Leo van der Waart

Zoals inmiddels misschien al wel bij u bekend is, geldt er in de Europese Unie sinds afgelopen oktober een nieuwe verordening (2020/688) omtrent het transport van dieren tussen de verschillende lidstaten van de EU.

Samengevat betekent dit wanneer u duiven via één of meerdere grenzen tussen EU-lidstaten wilt (laten) transporteren, u dient te voldoen aan de volgende eisen:

  • Alle duiven die u wilt transporteren dienen 21 dagen (3 weken) vóór transport in quarantaine te gaan (dit kan op een centraal punt of bij de liefhebber thuis).
     
  • Wanneer u de duiven vanuit Nederland gaat vervoeren naar een andere EU-lidstaat dient u een exportkeuring aan te vragen bij de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit). Dit kan via deze link. Meer informatie over de keuringen vindt u hier
     
  • Wanneer de duiven in orde bevonden worden door de dierenarts van de NVWA zal er een TRACES-certificaat afgegeven worden met daarop de gegevens omtrent het transport. Dit certificaat dient de duiven tijdens het transport te vergezellen.
     
  • De duiven dienen tevens voorzien te zijn van een geldige entverklaring tegen paramyxovirose (anders wordt er geen TRACES-certificaat afgegeven).

Voorbeeld
Om u een idee te geven van hoe deze nieuwe wetgeving toegepast zal worden volgt hieronder een voorbeeld:

Een Nederlandse liefhebber gaat naar een duivenbeurs in België. Hij koopt daar duiven. Deze duiven dienen na het sluiten van de koop door de verkoper mee terug naar huis genomen te worden en 21 dagen in quarantaine gehouden te worden. Vervolgens mogen, nadat het FAVV (vergelijkbaar met de NVWA in Nederland) een exportkeuring heeft uitgevoerd bij de verkoper en de duiven in orde bevonden zijn, de duiven getransporteerd worden naar hun bestemming in Nederland.

Uitzondering voor wedvluchten
Voor wedvluchten met duiven is door de EU een uitzondering gemaakt onder de noemer ‘sportevenement’ en gaat bovenstaande niet op. Echter als één van uw duiven verloren gaat tijdens de vlucht en gemeld wordt in een andere EU-lidstaat is deze quarantaineplicht wel van kracht. De duif die u op wilt halen, zal dus eerst 21 dagen in quarantaine moeten blijven en er zal wettelijk gezien een TRACES-certificaat aangevraagd moeten worden om de duif weer naar Nederland te kunnen vervoeren.

Het zelf africhten van uw duiven over de grens wordt ook gezien als ‘sportevenement’ en heeft dus géén quarantaineplicht. Wel dient u een zogenaamde eigenverklaring ingevuld te hebben en deze samen met een entverklaring tegen paramyxovirose bij u te hebben. Deze eigenverklaring zal op korte termijn te downloaden zijn op www.duivensportbond.nl.

Wij willen u via deze weg informeren over hoe de huidige wetgeving in elkaar steekt zodat u niet voor verassingen komt te staan als u van plan bent duiven over de grens te vervoeren.

Hallo allemaal,                                                                                                Den Helder 28-03-2021

Hier even een berichtje betreft het doorgeven van het aantal in te korven duiven.
U geeft het aantal duiven op voor woensdagavond 19:00 uur bij een vrijdag inkorving.
U geeft het aantal duiven op voor dinsdagavond 19:00 uur bij een donderdag inkorving.
We moeten de aantallen duiven(Boxen) dan doorgeven aan de afdeling….          

Opgave kan op 3 verschillende manieren:

1e  Bij ons op de website, u dient hier wel voor in te loggen om nep opgaves te weren.
Na te hebben ingelogd gaat u naar de HOME pagina en bij ‘inschrijven aantal duiven’ kunt u uw duiven opgeven. Op de HOME pagina kunt u bij ‘bekijken inschrijvingen’ uw opgave controleren.

2e  Opgaven duiven via de P.v. Den Helder App.

3e  Opgaven duiven bij Ad. Kolle op telefoonnummer: 06-49757345

Probeer dit zo nauwkeurig mogelijk te doen i.v.m. de mandverdeling.

U krijgt net als vorig seizoen weer een inkorftijd toebedeeld. (Dit op veler verzoek)
Er is dit seizoen wel iets veranderd, het is niet meer zo wie het eerst komt, het eerst de mand in gaat. Dit geld ook voor de (inkorf)commissies.
De volgorde van inkorven wordt random bepaald door de computer, Als de aantallen duiven bekend zijn maken wij een inkorflijst die op de website wordt gepubliceerd en via de app word verstuurd.

Mochten jullie nog vragen of suggesties hebben horen wij dat graag.


Met vriendelijke groet,

Ad. Kolle & Jan. Scheer                                  

 

Verder willen we jullie een heel sportief en goed seizoen toe wensen, en hou het gezond…..