Uitslaan ecs of klokken.
Het blijkt nog steeds voor te komen dat er liefhebbers wel voor een bepaalde vlucht inkorven maar dan vervolgens niet komen met hun ecs of klok om uit te slaan.
Het reglement stelt duidelijk dat alle liefhebbers die inkorven ook met hun systeem of klok verplicht zijn te komen uitslaan bij de vereniging waar is ingekorfd.
De eerst volgende keer dat er wederom een liefhebber is die niet komt uitslaan of het onmogelijk maakt een concours te kunnen sluiten zal betreffende liefhebber voor de eerstkomende drie vluchten worden uitgesloten en niet in de uitslag worden opgenomen.