Geachte verenigingen en leden,
 
Naar aanleiding van onze evaluatie van dinsdagavond j.l. met de Lossingscommissie en de convoyeurs willen wij hierbij de bevindingen mededelen.
Uit de evaluatie zijn de volgende punten naar voren gekomen: