André van der Wal,

Maandag is van ons heen gegaan André van der Wal. Na Henk Blokker alweer een duivenman die van ons is heen gegaan. André is pas vrij recent ook zijn echtgenote verloren, en had zijn leven eindelijk weer een beetje op de rails. Hij was de laatste jaren al aan het kwakkelen met zijn gezondheid, vooral zijn hart en zijn longen, die het probleem veroorzaakte. Andre had met zijn broers, Giel en Martin, een modezaak in de Beatrixstraat. Totdat ze besloten dat het klaar was met de modezaak, en volop van hun vrije tijd genoten. André was de oud voorzitter van postduivenvereniging Victoria, en hij heeft ook altijd aardig zijn prijsjes verdiend met de duiven, hoogte punt was de overwinning van een duiven concours, waar zelfs nog een film van is gemaakt door de bekende duiven filmmaker Cees Donker. Hij was ook nog lid van de koekoeken, dat waren in die tijd allemaal leden die hier en daar oneens waren met de gang van zaken binnen de toen bestaande verenigingen, bont gezelschap met o.a. Geert Bakker enzv. Hij was een graag geziene gast bij de duivenclubs, loyaal en genoot van de gezelligheid. Na zijn verhuizing uit de Beatrixstraat was het gedaan met de duivensport, maar hij is altijd lid gebleven van P.v. Nieuwediep.
In hem is Den Helder opnieuw een duivenman verloren.

Wij wensen zijn familie in deze moeilijke tijd heel veel sterkte toe.                                                                                                                   

                                                                                                                          ANDRÉ RUST ZACHT.