Concept Landelijk Vliegprogramma 2020 versie 18-12-2019. Het concept voorstel Landelijk vliegprogramma van 2020 is gebaseerd op de uitkomsten van de sectievergaderingen van 5oktober, informeel overleg tussen secties en Platform Transport op 24oktober en de sectievergaderingen van 30 november. Kijk hier naar het concept vliegprogramma.

Beste liefhebbers,

Na een roerig jaar is het goed om achteruit te kijken maar vooral ook naar de toekomst.

Inleiding: doelen en vragen
Wij als bestuur van de NPO hebben uw input en creativiteit hard nodig. We zijn immers een kleine organisatie, met een paar medewerkers en die door vrijwilligers wordt bestuurd. We kijken terug op een rijke historie en moeten er alles aan doen, om ook in de toekomst zoveel mogelijk liefhebbers te behouden en als het even kan, ook nieuwe liefhebbers te interesseren voor onze mooie sport.

U zit met veel vragen. Deze vragen gaan niet over de doelen die we met elkaar willen realiseren, zoals:

  1. het behoud van het aantal leden en het aantrekkelijker maken van de sport,
  2. het vereenvoudigen van de administratie (voor, tijdens en na de vlucht),
  3. het versterken van de verenigingen en het behoud van vrijwilligers,
  4. goed verloop van de wedstrijden en organisatie, waarbij fouten en fraude zoveel als mogelijk worden voorkomen.

Er leven wel vragen over de weg ernaartoe (hoe dan) en wat het gaat kosten. Over een aantal belangrijke thema’s informeren wij u via deze brief graag, zodat u over de juiste informatie beschikt.

Klik hier voor verdere informatie over deze doelen en vragen.....

Hallo Allemaal, Net zoals vorig seizoen bent u verplicht uw aantal duiven door te geven. i.v.m. het nieuwe doormelden van de aantallen (geschatte) boxen moeten wij dit al op woensdag doorgeven, dus geef u aantal mee te geven duiven z.s.m. door.... ( alvast bedankt namens de inkorf commissie ! )
Dit kan op verschillende manieren hier op de verenigings website ( inloggen ) en op de HOME pagina zijn de inschrijvingen te bekijken.
Bel de inkorfcommissie: L.Hoffman telfnr: 06-10757536 deze coördineert de aantallen om te komen hoeveel manden er nodig zijn.
B.Kulk 0223-682222, M.van.Geel 06-34850142 of 0223-646775, of gebruik de verenigings APP.....
Zit u nog niet in de ver. APP geef u dan op bij J.Scheer, dan wordt u toegevoegd.
Men geeft de aantallen duiven op voor 16:00 uur op de dag van inkorving ( eerder mag natuurlijk ook ).in geval van nood kan men de vereniging bellen, maar dit in
geval als het niet anders kan en met een grondige reden.

Als men zich allen houdt aan deze instructies is er geen probleem betreffende hoeveelheid maanden en de aantallen duiven per mand.

Als men zich niet houdt aan deze instructies, ben je als laatste aan de beurt en kan het voorkomen dat je een hele mand gaat betalen....

Leden die zich niet houden aan dit vergader besluit worden door het bestuur hierover aangesproken

Alvast bedankt  voor uw medewerking en een heel sportief seizoen 2019


Met vriendelijke groet,

Inkorfcommissie P.v. Den Helder

Invliegduiven zijn tijdens het seizoen 2019 weer toegestaan, alleen niet op de wijze zoals tot 2017 aan de orde was. Het doel van invlieg duiven is om (een groep) liefhebbers gebruik te laten maken van de reguliere logistieken het wedvlucht programma zonder de daarbij behorende belastende handelingen, met name op de dag van aankomst. Hierbij geldt overigens de regel ‘alles of niets’: de liefhebber geeft aan dat ofwel alle duiven invliegduiven zijn,of allemaal niet.

Klik hier om het artikel te lezen....

Klik hier  om de nieuwsbrief van de NPO te lezen. U kunt de nieuwste en oude NPO nieuwsbrieven ook bekijken rechts op de HOME pagina onder het twitter-icoon.