Geachte verenigingen en leden,
 
Naar aanleiding van onze evaluatie van dinsdagavond j.l. met de Lossingscommissie en de convoyeurs willen wij hierbij de bevindingen mededelen.
Uit de evaluatie zijn de volgende punten naar voren gekomen:
 

Hallo allemaal,

Bij deze willen wij verduidelijken dat a.s. vrijdag 9 juni er ingekorfd kan worden voor de africhting op 10 juni vanuit losplaats Zevenhuizen. Op de africhtingsvluchten kunt u ook oude duiven inkorven zolang deze op eigen naam staan en de duiven hoeven niet over de antenne of een gummiring om te hebben.

De inkorfcommissie

Hallo allemaal,

Bekijk hier de voorgestelde nieuwe rayon indeling van afdeling 6, ingetekend op een topografische kaart.

De uitleg in het land over het onderwerp invliegduiven, trainingsduiven of opleerduiven heeft nog niet tot de duidelijkheid geleid waardoor een eenduidige uitleg en werkinstructie in het land leeft over hoe om te gaan met deze problematiek. Hierbij de verduidelijking. Klik hier voor het artikel !